Polityka prywatności

Cukiernia Carolin & Simon
Polityka Prywatności
Wersja 1.0, Ostatnia aktualizacja: 25/05/2018

W Cukierni Carolin & Simon szanujemy Twoje prawo do prywatności. Ten dokument opisuje dlaczego i w jaki
sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe.
Kontaktując się z nami oraz udostępniając nam swoje dane osobowe wyrażasz zgodę na przetwarzanie
przez nas Twoich danych osobowych, udostępniasz je nam również , gdy kontaktujesz się z nami przez
media społecznościowe.
Możemy gromadzić o Tobie następujące dane:
 Imię i nazwisko
 Adres email
 Numer telefonu
 Nazwa Firmy, którą reprezentujesz (o ile ma to zastosowanie)
 Nazwę Twojego stanowiska pracy (o ile ma to zastosowanie)
 Dane, które zamieściłeś w swoim CV aplikując do naszej Spółki
Twoje dane zostaną przez nas wykorzystane, aby:
 dostarczyć Ci informacje, o które prosiłeś/prosiłaś (np. na temat naszych wyrobów)
 zrealizować złożone przez Ciebie zamówienie .
 odpowiedzieć na Twoje pytania związane z naszą Spółką;
 rozważyć Twoją kandydaturę w prowadzonej przez nas rekrutacji.
Dostarczymy Ci wyłącznie te informacje, o które prosiłeś/prosiłaś. Nie będziemy się z Tobą kontaktować
w celach marketingowych.
Nie sprzedajmy lub w inny sposób nie przekazujemy Twoich danych osobowych na rzecz osób trzecich,
w celu umożliwienia im bezpośredniej sprzedaży produktów i usług. W celu świadczenia usług i
dostarczenia produktów przez Cukiernię Carolin & Simon, może się zdarzyć, że będziemy musieli
udostępnić Twoje dane osobowe innym firmom lub usługodawcom będącym osobami trzecimi, którzy
przetwarzają dane w naszym imieniu. Dokładamy starań, aby Twoje dane osobowe posiadały wysoki
poziom ochrony tj. dążymy do zapewnienia im bezpieczeństwa oraz korzystania z nich zgodnie z
naszymi instrukcjami i uzgodnionymi celami.
Zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia danych osobowych w przypadkach przewidzianych przez
prawo lub gdy uważamy, że ujawnienie jest: konieczne do ochrony naszych praw, następuje w związku
z toczącym się postępowaniem sądowym lub na wniosek ze strony organu administracji lub innym
postępowaniem, w związku z którym na Cukierni Carolin & Simon. ciąży obowiązek ujawnienia tych
danych.
Udostępnione nam dane są przez nas przechowywane i przetwarzane zgodnie z zachowaniem
odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa. Wszyscy nasi

pracownicy zobowiązani są do przestrzegania naszych Polityk I procedur związanych z poufnością,
bezpieczeństwem i prywatnością.
Staramy się, aby udostępnione nam przez Ciebie dane były aktualizowane na bieżąco. Ilekroć się z
nami kontaktujesz, weryfikujemy ich poprawność i kompletność. O wszystkich zmianach poinformujemy
również te firmy, którym mogliśmy udostępnić Twoje dane.
Cukiernia Carolin & Simon nigdy świadomie nie zbiera danych osób poniżej 16 roku życia.
Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych osobowych, masz prawo do dostępu,
modyfikowania lub usunięcia Twoich danych osobowych z naszych systemów, o ile nie mamy uzasadnionych
powodów dla ich dalszego przetwarzania. Od 25 maja 2018 masz prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich
danych oraz wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych. Jeśli postanowisz skorzystać z przysługujących
Ci praw, odpowiemy na Twoje zgłoszenie w ciągu1 4 dni. O zmianach poinformujemy również wszystkie firmy,
którym mogliśmy udostępnić Twoje dane.
Twoje dane są przez nas przetwarzane przez czas niezbędny do zakończenia sprawy, z jaką się do nas
zwróciłeś. Po tym czasie są przez nas usuwane lub archiwizowane przez okres wymagany przepisami prawa.
Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania przedstawionej Polityki. Każda zmiana sygnalizowana jest
datą ostatniej aktualizacji.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tej Polityki prywatności lub Twoich danych osobowych
możesz się z nami skontaktować pisząc na adres: Cukiernia Carolin & Simon ul. Partyzantów 16 a 51-672
Wrocław
Podlegamy przepisom polskiego prawa oraz Ogólnemu rozporządzeniu UE o ochronie danych
osobowych 2016/679 z 27.04.2016 r. Jeśli masz zastrzeżenia do tego, w jaki sposób posługujemy się
Twoimi danymi, przysługuje Ci prawo do skargi. Urzędem właściwym do jej złożenia jest: Biuro
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.

Cukiernia Caroline $ Simon

Cukiernia
"Carolin & Simon"

 

ul. Partyzantów 16a
51-672 Wrocław

 

+48 71 348 53 40

 

Godziny otwarcia:
Pn-Pt: 8:00 ÷ 20:00
Sobota: 10:00 ÷ 18:00
Niedziela: 11:00 ÷ 18:00